Kancelaria Patentowa

Jadwiga Tomicka-Widuch

Kancelaria została założona w 2000 roku.

Prowadzi ją rzecznik patentowy Jadwiga Tomicka-Widuch (wpis na listę rzeczników patentowych nr ewid. 2225 po ukończeniu Studium Ochrony Własności Przemysłowej), Inżynier mechanik z 15-letnią praktyką na stanowisku rzecznika patentowego w zakładach KGHM Polska Miedź S.A.

Nasi klienci doceniają w nas szybkość i rzetelność obsługi, fachowe wsparcie merytoryczne oraz konkurencyjne ceny naszych usług.

603 031 013 Rejestr PIRP

Oferta

Zapraszamy do współpracy w zakresie

Znaki towarowe

Uzyskanie praw ochronnych dla Państwa znaku towarowego zarówno w postępowaniu przez Urzędem Patentowym RP, jak i na poziomie Europejskim (OHIM-Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego)

Wzory użytkowe

Zgłoszenia i reprezentacja w Postępowaniu ochrony własności intelektualnej - wzorów użytkowych i przemysłowych na terenie Unii Europejskiej.

Doradztwo

Konsultacje i doradztwo w zakresie ochrony
patentowej i naruszenia praw ochrnnych.

Zakres działalności

 1. Ochrona patentowa w kraju i zagranicą (od zgłoszenia do uzyskania praw):
  • wynalazki
  • wzory użytkowe i przemysłowe
  • znaki towarowe
  • oznaczenia geograficzne
  • domeny internetowe
 1. Badania i poszukiwania w literaturze patentowej:
  • czystość patentowa
  • zdolność patentowa i rejestrowa
 1. Postępowanie i dochodzenie roszczeń w sprawach o naruszenie praw wyłącznych, autorskich i nieuczciwej konkurencji: listy ostrzegawcze, negocjacje, spory sądowe

 2. Projekty umów licencyjnych, know-how i innych

 3. Konsultacje i doradztwo w wyżej wymienionym zakresie

Wynagrodzenie ustala się w oparciu o obowiązujące Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych.
Wynagrodzenie jest ustalane wspólnie z klientem z góry za konkretną czynność z uwzględnieniem stopnia jej trudności i zawiłości.


Nasi Klienci

Swoją ofertę kierujemy do małych i średnich firm oferując indywidualne podejście do każdej sprawy. Zaufali nam m.in.

client-1 client-2 client-3 client-4 client-5 client-6 client-7 client-8

Kontakt


53-644 Wrocław, Zachodnia 20/20

jadwiga.tomicka-widuch(at)pirp.org.pl

+48 603 031 013

+48 71 737 16 57


Prosimy o wcześniejszy kontakt w celu umówienia spotkania.